Driejaarlijks kiezen de ridders in de worteldorde tijdens onze statutaire vergadering een nieuwe Grote Wortel.
De voorbije 3 jaar nam Bruno deze honneurs waar, maar volgens de statuten dient er nu een nieuw lid deze taken op zich te nemen.
De ridders bedankten bruno alvast voor zijn inzet de afgelopen 3 jaar!

De kersverder grote wortel van de ridders is geworden Glenn symoens.

Wij van ENKAAVEE wensen hem alvast veel succes in de toekomst!