Nies

Volgorde Stoet + Stoetthema’s (1)

today5 februari 2023

Achtergrond

0. ENKAAVEE
1. Karnavalraad vzw
2. REUZEN
3. Iejt & Geriejt NKKV
4. Seniorenorde
5. Prinsencaemere Ninove en zijn majorettes
6. Ridders in de Wortelorde (Monjdagridders)
Tiny in dardennen
7. De Gasthieëren (sociale doelgroep)
8. De Ninoofse Narrengilde vzw

9. De Zjiepkitten NKV (Zonder wagen)
We leupen thuis de mieren op dus kommen we nau zeker uit oos kot

LOSSE GROEP 1: NLG Misbosjt

10. Van ‘t Alverdrau Donker NKV (Met wagen)
Weerwolven en reudkapkes in de Ninofske bossen …
Dag lieve meensjken,
We lieëven hier in Nienof lank en gelikkeg … moër ter was nen tauidj da ’t anders was!
Het greute coronabieëst kwam em moejen en de Ninovieters moestn 2 joeër langk in
intieme kring lieëven.
Da intiem paktegen ze we hieël goed op, zeu goed da Natierpoentj ni 1, ni 2, moër 3 veske
geboertebossen moest veerzien veer al die kinjerbeumpkes te planten …
Drau Sprookskesbossen me alles op en oën, vroogt da moër oën oos Reudkapkes, want die
breken doër veneir ooëtj eelen kot!
Moër bau da bos heuren euk bistjes en da lieve meensjken, da es veneir een ander verhoël…

LOSSE GROEP 2: NLG RADAUSJ

11. t Is Ter Oever NKV (Zonder wagen)
NKV Presents ’t Is Ter Oeverland

LOSSE GROEP 3: NLG Ninoofse Teughangers

12.Toeters mé Pretensje NKV
11 joeër bestoeën. Grote jubile, en wauijlen pakken a mee op tournee nor ’t fieëst
van meiren. Welcome @tommorowninofland.

LOSSE GROEP 4: NLG De Plekpritten

13. Los’n Dee MKV (Zonder wagen)
De Los Kadeekes 2.0
De Los kadeekes zen veneir op pad nadat ze enkele joaren me oos ballen emmen gespeltj …

LOSSE GROEP 5: NLG De Foefkes

14. Stinkend Raujk NKV (Zonder wagen)
Schrik, Schrik, … Vogel schrik? … rarara, wie bennekik? Brekt oeët a kot, want
Prinsj Werner is in paniek begot …

LOSSE GROEP 6: NLG Goe Gezojjen

15. Asda Mogoed Aflupt NKV (Zonder wagen)
Noe 3 joar kome we weer bauten,
We goan van oud nor goud en
loaten oos blinken.
We moaken der e fisjten van,
Doetj mor allemaol me oos mee!

LOSSE GROEP 7: NLG Vriejt Miskwekt

16. De Zjielen NKCV (Met wagen)
Apocalyps 2.0
Verlost van het monster breken we uit en vieren we met muziek en dans, in alle vrijheid, de
vlucht met de ark naar het karnavalsparadijs en feesten daar op ons 40 jaar als
karnavalisten en zjielen tot in de eeuwigheid!

LOSSE GROEP 8: NLG Zwetzat

17. Pier ver ‘t Plezier NKV (Zonder wagen)
Komt isj oeëtj a grot!
De Ridders lokken de Nienofske droken ooëtj eele grot
Noeë twieë lange joeër’n zonder Carnaval es’t er hier toch iet vremd gebeerd onder den
toer’n van d’Oonzelievevraukeirk …
Ooëtj seriees onderziek es gebleken dat de Nienovieters eele spotnoom alle ieër oeën doen
want t’es bewezen dat er hier al Wettelkrabbers weunen vanaf de 11de eeuw.
Moeër ba t’oepenleggen van die ondergrondse grotten es’t er euk nog iet anders boeven
gekommen: restanten oeëtj de Prehistorische tauidj. Volledige skeletten van niks mender as
vrauvelekke Reuzendroken werden bleut gelegd.
Tegen de bieënder’n van die droken logen d’er euk harnassen van bonkege ridders mè
wopenooëtjresting en aul. Toch e misterieees fenomeen, nog niveraunst gevon’n in de
wieëreld …
De ‘SOLVA’-vrauven en maunen hemmen aul die vondsten verzichtekes oevergebebrocht
noeër ’t Oud Stadhoeisj en opgeboeërd in de keljer. Nau was t’er de monjdagmeirnd noeë
de Prinjsjoeënstelling oeë Schepen Evenepoel direkt iet opgevallen wannieër de deer van de
keljer wogewauidj oepe stond.
Dat ’t hier vantauidj kaun speuken in Nienof moei je oons nie vertellen. Verzichtekes
gink’hen de trappen af en tot zan auigen verboeëzink was hieël de keljer leeg. (boeëtjen de
witte ‘Chateau Migraine’ die ze gebrooëken vè traufieësten). Op de grond vonden ze allieën
moeër speuren van ‘Kronkelende Pieren’, die de nacht van eele lieëven belieëfd honj.
Oeveraul paniek vanauiges ba de Stadsdienjstjen, de pollis wier er bau g’holjd vè ‘e
forensisch onderziek’
Gauilj’n kenjd‘het al roeën moeër de sneudoeërs van ‘Pier Ver ’t Plezier’ honj die
oeverblauifsel’n mee gepakt noeër eele lokoeël ‘Den Bellemaun’ en doeë mè eele
‘Middeleeuwse Teuverkoenjstjen’, die ze in d’afgeleupen joeër’n binjst de vele ‘Lockdowns’
vrieë nauig honj g’oefend, veneir tot lieëven gewekt!
De droken zenj er noeë nen ieëwelange sloop nie tammer op gewor’n en dus hemmen de
Ridders eeln hand’n mieër as vol om die droken in de justen dauns te loeëte leupen, euk wel
de ‘Nienofsken Drokendauns’ genoemd!
Dieë Corona-zjieëver hee na lank genoeg gedierd en ‘Pier Ver ’t Plezier’ stoeë vol ongedoeljd
te trappel’n om auiljen veneir volop te loeëte meegenieten van vergoeëne glorie, folklore en
veeral veel plezier
Genietj van nummerken 17 in de stoet!

LOSSE GROEP 9: NLKV The Pips Factory

18. De Moesjkes MKKV (Met wagen)
2021, e joeër ver neut te vergeten,
Alles emmen z’ons afgepakt, en ’t kostboeërste ’t ieëst, gieëne carnaval
Lappe, twieëntwintjeg, veneir da zelfste lieken, wannieer hauve men da lieëlek bieëst in de
tang?
Moër tein krege’men een idee, licht oeënt enje van den tinnel!
Wauilen van MKKV De Moesjkes skrauifdegen een teuverspreuk zeuda’men in 2023 seriees
oeëtj oons kot kennen breken
We vliegen der serjees in en pakken iederieën langst de kant mee om der e graulek fieëst
van te moken!
Noeë twieë joeër hekserau, zemmen in de stoet van de partau!
Want vanaf nau … is ier gedoeën me aul de kleuterau!
Pasjt moeër in auilen hannen, want ‘tbisjten es verbannen!

LOSSE GROEP 10: NLG Betropelauik

19. Kem Skeun Aunzien NKV (zonder wagen)
Lank genoeg hemmen wauilj’n stillekes moeten blijven zitten ! ’t Es tauidj om ’t stof van
oons krokende knoken t’hoeëlen en er tees joeër nog isj een goei lap op te geven. Ver
Carnaval Nienof 2023 hemmen oonze skoenjsjten tenue oeëgetrokken en stoeëme wauiljen
gerieëd om te fieësten, e Witkapken te drinken en oons botten drau dogen lank te loeëte
rammel’n op ’t strafste geberen van ’t joeër… ’Dia de los Wettelos’ es oeëgebroeken,
wauiljen breken ooëtj oons kot en zenj moeë va plan om d’er veneir in te kroeëipen aske
gauiljen oons allemoeë kennen zien hetj. Fieëst en daunst drau dogen lank mè oons mee!

Geschreven door Gerrit Wijns

In samenwerking met
Klik op het logo om live te luisteren
naar Radio ninove
0%