Nies

Veske Wisselbeker op komst…?

today14 december 2022

Achtergrond

Aske vazelieëven nieën wetj wa doen op ne monjdagovend, tein moeje ne kieë proberen om de gemintjeroeëd – dades azeu een monjelekse bauïenkomst van allemoeël maunen en vrauven die verkoezen zenj en die doeër proberen oeverieën te kommen – live te volgen. Vier ieren topamusement! Op de leste gemintjeroeëd es ’t er weer vanalles gezeid, geroepen, verteldj en besproeken, woeëronder het verplicht gebrooëk van de “herbruikbare beker”. 

 

Het es nomelek zeu dammen in oos land verplicht zauin om bau greute evenementen – en wau peizen da Carnaval Nienof doeër toch onder valt – herbrooëkbore bekers te bezegen. Ge gotj da zien: de stroeëten van Nienof gonj nog neut zeu proeper geweest zenj noeë carnaval, just omdammen die bekers bezigen!

Het was IM die de vroog steldjegen oeën MT oe dat da nau, 8 weken veer carnaval (het zenj er nog e stik of tien mor allez kom, wa doenj nie moeilauik), zitj met die bekers.

 

MT antwoerdegen doeërop datn somen gezeetn eet met de meensjken van de Nienofske horeca én me ne menieër die specialist es in plastieken bekers. A oo ieëst Hugo Plastic gebeldj, mor dauen zitj nor ’t skentj nog altauidj in Tenerife en a ziet ondertisken al zeu brooën datn nimmer teirft weerkommen nor Nienof… Dus, daue specialist ter zoke – mè ervoeërink op Polé Polé in Gentj en Carnaval Halle – ee ne gillen eup bekers datn wiltj verhieren oeën de Nienofske caféboeëzen. De prauisj? Moeilauik te skatten, want mè die energieprauizjen die de lesten tauidj de pan ooëtj swingen was da nog niet te doen. MT oo wel al e “raamcontract” loeëten moken. (Wat da wel een betje skau es, want e room es gemokt van gelas en gelas mag al e poeër joeër nimmer op Carnaval, dus jah…) Oeveel bekers? Da moeten de caféboeëzen weten, want die weten toch as gieën ander oeveel drank da ze verkeupen op oos carnavaleske eugdogen! MT was wel al van ieën dingen zeker: ’t stad goeët gieën bekers keupen!

 

DG van dezelde partau as IM vroeg tein oe dat da praktisch in zauin weirk gink goeën, want die bekers moeje noeë elk gebrooëk wasken op minimum 60°C en dat es in ne pombak nie te doen. Doeëvee moeje dus e spesjoeël masjien emmen dat binnen de 30 seconden nen eup bekers kaun afwasken… MT verteldjen tein dat dat de bedoelink nieën is: ge besteltj au een pintj, ge betoltj die pintj en ge geeft nog nen euro waarborg derbau en as a pintj op es, geefde auen beker af en de caféboeëzen of de garsongs moeten die bekers tein iveraunst stockeren want den dag noeëdien komt die firma van daue specialist die bekers opoeëlen om te wasken in een wasstroeët.

 

Ieël veel informoeësje, dus IM vroeg nog een betje mieër ooëtjleg. Gelikkeg was ’t er euk AT die MT een betje kwamp elpen – as kollega’s onderieën moeje dat doen – en die auigelek tein een betje dezelfden ooëtjleg gaf as MT, mor mè ander woerden.

 

GD, die het al een betje weirm kreeg omdatn skrik oo datn da in 2024 euk zal moeten organiseren noeë de kiezingen – a beloeft toch on iederieën dat op em stemt een pintj te betoeëlen – vroeg tein of davet de bedoelink was da ge bau elke ves bestelde pintj veneir nen euro moest geven!

“Nenieë”, zau MT, “ge wisselt geweun aue gebezigden beker in ver ne vesken.” (Ne wisselbeker dus, ejjem?) “En tein moeje mor ieëne kieë nen euro betoeëlen.” (Tenzau da ge nor nen andere café gotj. Of da ge nor ne café gotj woeër dat den boeës toch zan auigen bekers bezegt, want da mag euk nog, aske ze weirm genoeg wast.)

 

En die wasstroeët? Woeër zonj ze da zien? Krauigt da piskasjken tisken de Ninia en de Beverstroeët tein toch nog een toekomst? En woeër moeten aul die bekers somenkommen? Woeër moeten de kaffeeboeëzen die gon hoeëlen? MT zau dat de bekers meskien koesten verzomeld wern in een buurthooësj… Dus, beste kaffeeboeëzen: slopt op auilen twieë euren: mè carnaval gojje geweun nor het buurthooësj van Outer, Polloeërn, Neerasselt of Aspeloeërn – want bau mauin weten leit er in Nienof centrum gieën buurthooësj – en ge krauigt doeër au 15000 bekers da ge vandoen etj. Oe da ge ze nor aue kaffee bringt en doeër moetj stockeren, da wetj nog nimmand, mor gieën neud: MT en AT emmen alles bekaunst onder kontrol. Ze gonj just noste week of zeu nen brief skrauiven – ’t is ’t oepen dat’n toe es! – nor aul de caféboeëzen mè een betjen ooëtjleg en met de vroog oeveel bekers da ze peizen vandoen ’t emmen.

 

IM vertraudegen gil die zook toch nie en zau davet toch wel ieël loeët es zeu ket veern carnaval.

Wordt ongetwauifeld vervolgd!

 

 

PS: om de privacy van bepoldje meensjken te garanderen, emme’k allieën mor eele initialen gebezegd. Goed ei!

PPS: de skrauiver van tees artikel wildj euk nog een betjen anoniem blijven, mor a werkt op een skoel woeër da’k de noom nie goeë van zeggen, mor allemaun zeit dor ’t Collezje tegen.

 

Geschreven door Gerrit Wijns

In samenwerking met
Klik op het logo om live te luisteren
naar Radio ninove
0%