Foto's

MYRBENERI es geboeren…

today22 januari 2024

Achtergrond

Vrauidag 19 jannewoeëre 2024… ’t was auzjeg koud dor in de Burchtstroeët oeën de Kauizjer… het café stond stampevol mè karnavalisten… en booëtjen, nevvest ozen bokal damme zeggen, stond em te blinken – letterlek, want de verf was nog nat: ozen MYRBENERI.

Noeëdat oze stand-in belleman Tim Van Laethem den oeëndacht getrokken oo, was het woerd oeën oze afskauidjpakkende prinsj Stephanie. Een skeun woerdeken gink ze doeër ne kieë plaseern… en ’t was ’t er boenk op. Smosj was vrigger allank kandedoeët ver de wettel te moken, mor ’t kwamp er mor nie af… en tein daue stomme corona, woeërdeer da Smosj zau da ’t wel geweest was…

Tot as die maunen en vrauven van Veneir Te Naujg zau’n: “Awel, dieën Enkaavee, woeër dat er toch een benje van Smosj in zitj… dedie megen de wettel moken.” En azeu geskiedegen.

Volledig in de lauin van Smosj zenj de kreatievelingen van Enkaavee (dedie zonder twieë linkepeuten) d’er just op tauidj van tasj oeën begoest. En azeu is ’n toch nog afgerokt. Ne skeune wettel, die ooëtj ne verfpot gedoeken komt en gil de vloer bedasjtert, mè een lampekap vol plekkerkes van Smosj… de verwauizjingen nor daue groep woeëren d’er.

En tein… een meter en ne peter zieken… da was euk nie te simpel pessies. Ne peter, da was nog te doen fauitjelek… den Erik, Glen zaue pa, die vrigger nog veel “helpende hand” was bau Smosj… het verhoeël oever zanne stinkkieës tegen d’ Oilsjsterse karnavalisten of zan auisjkeire vol krèmkes kwamp weer boeven en iederieën wist: ja, da goeë ne goeie peter zauin.

Bau ’t verhoeël van de meter kwamp er al rap een trontjen bau… den Ben Cosyns, lid van Janet nor men Ert, was ’t er altauidj bau as ’t er moest g’holpen en sertoe gelast wern… spauitjeg genoeg is ’n er nau nimmer… en dus vroogdegemen oeën Myriam, za moeder, of da ze meter wildjege wer’n van oze wettel én of dammen zauinen noom mochten bezigen in de noom van oze wettel. En azeu geskiedegen.

Meter Myriam smieërdegen ewa boeter op zauin veurheufd, peter Erik streudegen ewa zout op zan tong (en euk ewa ernevvest want ’t oo azeu gesnidj) en Glen, gewezen Smosjterpot van zauin ert tot in zan tieënen, mocht MYRBENERI deupen mè ne goeie Witkap.

Nodien was ’t tauidj ver de fotookes en ginkemen nog ne goeien drinken (sommigste twieë of drau) in de Kauijzer bau Steven. In de loeëten ovend emmemen tein agau weer nor zan plosj in den hangaar van Enkaavee gezetj, tot as’n binnekèt nor café Den Bellemaun mag goeën… zan leste plek veer dat oze veske prinsj em doeër op 20 febrewoeëre ’t vier oeën zan skenen mag leggen.

En nau… aftellen nor oos skoensje fieëst…

Amezeerd’auilen allemoeë!

 

De maunen en vrauven van ENKAAVEE

Foto’s: Giovanni Neckebroeck

Geschreven door Gerrit Wijns

In samenwerking met
Klik op het logo om live te luisteren
naar Radio ninove
0%