Nies

(Karnaval) 2024! Begin van het einde?

today8 november 2022

Achtergrond

2024! Back to the future…? Que sera, sera!

Beste Nienofske Karnavalisten… Een kort moment van ingetogen bezinning dringt zich dezer dag toch evenop . Dit echter evenwel zonder al te veel te klinken als nonkel Isidoor, de net iets té doorbomend predikkende Onderpastoor.

Na dagen van bezinning op 1 en 2 november, waarbij we onze (Schijn)Heiligen en geliefde overledenen hebben herdacht, komt met 11 november niet enkel de herdenking van dé Wapenstilstand van den Grooten Oorlog van ’14-’18 eraan, maar is er naar oudgediende traditie ook de opening van het carnavalsjaar in Ninove. Het 63ste om precies te zijn,…

… maar we dienen jammerlijk genoeg stante pede vast te stellen dat we als samenleving de voorbije drie jaren niet zonder kleerscheuren of enige averij zijn doorgekomen. En tja, als perfecte weerspiegeling van de maatschappij met de lach en de traan, is ook ons geliefde Carnaval Ninove hier niet aan ontsnapt. Jammer, maar helaas pindakaas.

Naast het sowieso te grote menselijke leed van verlies en afscheid moeten nemen van geliefden, hebben we in ons milieu ook het één en het andere moeten verteren. Beginnende in 2020 bij het niet meer bij elkaar mogen zijn om ons volksfeest bij uitstek voor te bereiden, het afgelasten van eetfestijnen, geldinzamelacties, stoeten en tal van andere festiviteiten, verminderde goestink bij menig Karnvalist en vervolgens het verminderen van bezoekersaantallen en financiën bij de talrijke socio-culturele verenigingen tot de jammerlijke teloorgang van enige groepen en vaste waarden binnen onze jaarlijkse Roze Zondagstrein. Het is echter wat het is en laat vrijdag 11 november 2022 dan ook een geheel nieuwe start vormen voor ons geliefde Karnaval Nienof en de (nieuwe/oude)beleving ervan.

Sfeerbeeld tijdens de plechtige openingszitting

Het brengt dan ook geen enkele zoden aan de dijk om te beginnen preken als een volleerde nonkel Isidoor en er dient alvast niet met enig vingerwijzen begonnen of verdergezet te worden. Mijmeren in een sfeer van negativiteit heeft dan ook geen enkel nut. We zitten nu in deze situatie zoals ze is en de euro’s dat aan onze facturen en behoud van ons warme gezinsgeluk worden uitgegeven, kunnen we op dit moment voorlopig niet meer uitgeven aan ons volksfeest bij uitstek.

Het is daarenboven – in de sfeer van het (discutabel) WK voetbal in Quatar – dan ook niet aan de orde om de rode kaart van het paniekvoetbal te gaan trekken.

Laat ons daarentegen in plaats hiervan onze Roze Zondagstrein anno 2023 rustig vanuit het Ninoofse station vertrekken met zo veel mogelijk groepen, mensen, handelaren, andere neringdoeners en stadsdiensten aan boord. Niet al te bruusk vertrekken, is dan ook de boodschap. Meer dan ooit tevoren is het van het grootste belang dat éénieder naar eigen vermogen zijn of haar wagonnetje kan aanhangen aan de GROTE locomotief, dat Karnaval Nienof voor onze stad is. Meer dan ooit tevoren géén onderscheid tussen groot & klein, arm & rijk, jong & oud, vrouw & man,… Carnaval vieren én dag-in-dag-uit beleven, is iets dat dezer dagen géén grenzen of beperkingen zou mogen kennen.

Deze betrachting zal evenwel voor niemand een evidente evenwichtsoefening worden. Allemaal gemakkelijker gezegd, dan gedaan. In onze optiek komt het er dan ook op neer om ons ALLEMAAL even te herbronnen en naar “oude”, vertrouwde gewoontes terug te grijpen. Als vanouds naar de basis van Carnaval Ninove vieren én vooral het  beleven ervan terug te gaan. Alle extravagante pracht en praal dienen hierdoor dan misschien even overboord gegooid te worden en voor een aantal jaartjes de frigo in te gaan, maar overleven in nu echt wel belangrijker dan de extravagante beleving voor een elite.

Laat ons met z’n allen teruggaan naar de ware essentie van ons geliefde Carnaval in onze Denderstede. Een beleving waarbij vriendschap en respect voorop staan. Het leren doen met minder. Ons niet overeten tijdens deze magere jaren. Met minder pracht en praal, maar met minstens evenveel vriendschap en respect voor elkaar. Terug naar het verleden om onze toekomst en deze van Carnaval Ninove te kunnen waarborgen. Laat ons dit doen door onze dagdagelijkse maskers te laten afvallen en de beste versie van onszelf tentoon te spreiden. Breek uit jezelf…

Met de editie van 2023 kunnen we nog deels teren op ons werken en onze verdiensten van de voorbije (corona)jaren. 2024 zal echter een scharnierjaar van de waarheid worden, waarbij men met z’n allen onze ruggen zullen moeten gaan rechten voor dat ene, grotere doel. Namelijk het gezond voortbestaan van ons Carnaval Ninove. Hiervoor zullen in 2023 reeds de zaadjes moeten geplant worden om deze het volgende carnavalsjaar zien te ontkiemen.

Sterren komen en sterren gaan. Dit zal ook zo zijn bij tal van verenigingen en instanties. Vers oranje wortelbloed kan echter zorgen voor een nieuwe wind en een nieuw elan van constructief samenwerken. Hopelijk mag/kan dit – in de schaduw van de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 – dan ook in alle sereniteit gebeuren over de partijgrenzen heen. De ware Carnavalist wil immers geen speelbal zijn van welke politieke strekking dan ook. Carnaval is en blijft van het volk op de straat. Om deze reden weten we dan ook dat de Stedelijke Feestcommissie Ninove er alles zal aan doen om – desondanks de precaire financiële situatie van onze stad – het beloofde prijzengeld van het jaar 2022 dit kalenderjaar nog uit te betalen. Op de vergadering met een delegatie van deze stedelijke adviesraad op 24 mei 2022 werd dit klaar en duidelijk beloofd om voor te leggen aan de bevoegde Schepen. Na twee maanden zomervakantie en een lange Indian Summer is het misschien eens hoog tijd om hier naarstig werk van te maken.

 

Back to the future in 2024?

Que sera, sera! Whatever will be, will be…

Auteur bekend bij de redactie

Written by: Gerrit Wijns

Vorig bericht

Nies

Programma Plechtige opening Carnaval 2023

De vzw Koninklijke Karnavalraad Ninove nodigt jullie allen uit op de openingszitting van Carnaval 2023 op vrijdag 11 november. Deze plechtige zitting start om 11u11 in de loods van confectie Cloé, jullie ondertussen allemaal bekend. Alle instanties, alsook een vertegenwoordiger van het stadsbestuur, komen er hun programma carnaval 2023 voorstellen. De bar/toog in de zaal zal open zijn vanaf 10u11 met op de achtergrond de sfeermuziek van ENKAAVEE. Voordat de plechtige zitting start staan […]

today5 november 2022

In samenwerking met
Klik op het logo om live te luisteren
naar Radio ninove
0%