Nies

Es ’t er nies in de gebieren?

today14 maart 2022

Achtergrond

M: Seg, Komera, zejje verlejje week booëtjen geweest ei?

K: Ah vanauiges, Mamera, ’t was twieë joeër gelejen dammen nog isj mochten booëtjen kommen! Alleja, toch ver karnaval ei!

M: Ja, ma skoop, ’t was toch veneir de moetj ei… alleja, ’t was wel zonder stoet, mor allee…

K: Zonder stoet? Allee ma kintj, tein zejje gau toch nie op tauidj opgestoeën ze… ge zetj zeker vergeten dat die maunen en vrauven van Enkaavee ne raustoet gedoeën emmen? Om alveracht stonden ze al op den hoek van de Burchtstroeët en de Centrumloeën mè die kist lawauitj te moken! 

M: Aja, ’t es just. En ‘k em euren zeggen dat just wel geteldj 30 seconden gedierd eet veer dat den ieëste combi van de flikken doeër stond. Mor da was tein just ver de meensjken t’ ambeteern die skieëf op eele velo zoeëten. 

K: Ja, ’t es woeër. En noeër ’t skentj stond een betje nodien ooze berremieëster doeër euk. En wetje wa da da ze vroeg?

M: Nieë, da weetek nie, want ik was just manne kaffee on ’t zetten. 

K: Ze vroeg of da ze ’t zau nieën was, die in die kist lau. Onder oos gezeid en gezwegen, Mamera, aske van a auigen nie wetj of da ge in een kist ligt of nog geweun rondlupt, tein skiltj er iet mè au ei, peisde ’t euk nie?

M: Joo’k, Komera, mor al n’ andere kant ee ze zau wel d’ er ver e stik veer gezergd dat da spel es kennen deergoeën ei, somen met die maunen en vrauven van Enkaavee. Want anders was ’t er on ’t Oud Stadhooësj weer just niks te doen mè karnaval. En tein was ’t just gelek in Oilsjt en met die ajooënen gommen oos toch nie vergelauiken ei? 

K: Nieë, da’s just, Mamera. En ’t was tein nog ne skeune raustoet euk. Mè een fanfare en twieë pasters en ceremoniemieësters en Pitjes de Deud en zelfs mè echte negerkes ver de kist te drogen. Alleeja, gelek as vrigger, newoeër! 

M: Jaja, en ik em eure zeggen dat de stoet zeu goe was da ze den Bellemaun rechtstreeks van op zan operoeësjetofel nor ’t Wettelmauneken emmen gebrocht om dat allemoeë mee te moken. Want ja, dauen es just g’opereerd ei. 

K: Ja, ik emme’t euk g’heurd! Mor ik em euk g’heurd da zauin stembanden nog dik in orde zauin, want met de wettelverbrannink den dausjendag eet’n nog veel lawauitj gemokt. 

M: Da’s tein euk zan took ei, Komera!

K: Euk woeër! Jommer ’t was effenaf in orde, daue stoet. En prinsj Vitsken eet doeër tein oeën ’t Wettelmauneken ne skeune litanie afgestoeken as dieël van de familje zeugezeid ei. Echt tot troeënen toe. Mor oeën Dingsken was ’t tein ewa mèn. 

M: Oedadde?

K: Goh ja, doeër moest de Prinsjekomer iet zeggen en in plosj van tein een welbesprokte vrau gelèk as Chena on ’t woerd te loeëten, gink Moor doeër iet zeggen… mor ieël vlot kwamp het toch nie op gank zei. Mor alleeja, Moor es Moor ei… nen brauve jongen en ge meegt em alles vrogen. 

M: Da’s woeër, Komera. En was ’t er tein nog ewa volk op boeën?

K: Ma skoop! Tegen dat daue stoet weer on ’t Oud Stadhooësj was, onj d’echte karnavalisten natierlek eelen banjeken al gon hoeëlen bau Sofieken van ’t stad ei. 

M: Aja, in da tentjen doeër zeker?

K: Joeët. 

M: En moest da skoop dat doeër grat allieën arrangeren?

K: Baunieës! Ze kreeg hulp van een poeër van “d’officiële instanses”. Ja, die maunen emmen de verbaue twieë joeër euk nie te nauig moeten weirken ei, alleja… 

M: Nieë, euk just. 

K: Mor oever d’ instanses geklapt… ejje gau die maunen en vrauven van de Roeëd al isj goe bekeken ei? 

M: Goh, de leste tien joeër zitj er mauine smook toch nimmer tisken, worom?

K: Die wern er toch euk nie jonger op ei? Alleja… ik moest ieëst al isj goe zien, ik pees ieëst dat dat ieën of n’andere gepensioneerden bond was, dat op gank was. En tein allemoeë met dat ermtiereg blaut fraksken oeën en da zelfde oeiken, alleeja, daue steek, op… een sjauns dat daue Jelle derbau lupt… want ik oo ieëst op: “Auh, da zal den begelauider van die ou maunekes zauin”, mor tein zagge’k Gaby’ken en van daue wete’k zeker datn nog nie in e resthooësj zitj en azze’k tein nog isj goe keek, zagge’k dat dat de maunen en de vrauven van de Roeëd woeëren. 

M: Aai, Komera, nog een sjauns da ge ’t gezien otj. 

K: Jommer ’t es toch just. Den elft es al g’opereerd oeën zanne rigge of zan voeten of weet ik veel wadde, en n’ anderen helft moe ze van tien negen nor de kliniek bringen as ’t zeuveir es! Azeu goeë karnaval Nienof nie verjongen ei, zeg nau zelf! 

M: Ja, Komera, mor ja, wa gojje d’ er oeën doen? 

K: Ik zeg altauidj: Aske a kot wiltj renoveren, tein moeje den oeënnemer nie in een hooësj apoeërt steken, mor tein moeje ze in a auigen hooësj binnen loeëten. Want anders es Karnaval Nienof binneket zeu deud as… as de Roze Zondagstrauin da ze zondag begroven emmen. 

M: Jommer… ge gotj mau nau toch nie zeggen da ’t lot van Karnaval Nienof afhangt van e poeër gepensjoneerden in een blaut fraksken? Da zenj toch de karnavalisten zeker, die ’t spel in gank trekken? 

K: Da’s e fauitj da zjust es… kom, wa gonj oos nog een zjat kaffee pakken bau Sabine. 

M: Da’s e gedacht, ma skoop. 

Geschreven door Gerrit Wijns

In samenwerking met
Klik op het logo om live te luisteren
naar Radio ninove
0%