Nies

De herinnering blijft… aan die clown met z’n lach!

today13 november 2022

Achtergrond

De herinnering blijft… aan die clown met z’n lach!

Of hoe Aloïs Arijs – de Pollarenaar, afkomstig van de wijk Preelegem en beter gekend in het carnavalsmidden als onze Don August – verder leeft en voor altijd zal blijven leven in ieder oprecht Nienofs Karnavalshart.

Met de opening van het carnavalsjaar 2023 kwam éénieder als vanouds met de nodige portie gezonde goestink naar de Cloë-hal afgezakt. Nadat het programma “Speedy Gonzalesergewijs” werd afgehaspeld op een manier waarop The Roadrunner jaloers zou geweest zijn, was het moment aangebroken voor de bekendmaking van de eindlaureaat van de affichewedstrijd Carnaval Ninove 2023 met als thema: “Brekt Ooëtj A Kot”.

Miep miep“¡Ándale! ¡Ándale!… Voor deze editie tekenden acht Carnavalisten present met een totaal van zes affiches. Allen stonden ze zenuwachtig op het podium te wezen met de blik op oneindig en met de Enkaaveecaravan op de linkerzijde ervan. Raadsvoorzitter Pascal Carael prevelde met de nodige spanning voorzichtig naar het hoogtepunt toe… Net zoals vorig jaar zorgde het over de groepsgrenzen heen gevormde duo Robinn Scheerlinck (MKV Groulek Dest) en Sammy Van der Straeten (NKV Vantauidj Op Tasj) voor de winnende inzending.

 

Enkaavee zou echter Enkaavee niet zijn als ze beide heerschappen als een volleerde Richard Merckaert niet eens even aan de tand zouden gevoeld hebben… Beiden namen dan ook maar al te graag plaats in onze stoel van den tantist om hun bieterkes te laten tonen.

De Koninklijke Karnavalraad Ninove had het de deelnemers allerminst gemakkelijk gemaakt. Met dat het thema van 2023 zo nauw lag aan dat van 2022 (Komt isj ooët A Kot), dienden de hersenen meer dan eens gepijnigd te worden en werd er na een lange aprilse lentewandeling een bocht van 180° gemaakt door het kuierende duo.

Met hun inzending zijn ze de dieperliggende, symbolische betekenins van het thema gaan belichten. Licht uit, spot aan…

Bij hun inzending barst er geen enkel gebouw of monument meer uit haar voegen – zoals bij hun winnende affiche van 2022 – maar komt het innerlijke van eenieder waardig Nienoofs Carnavalist naar boven. Ze wilden dan ook even “Out of the box” gaan denken.

Eenieder is na de verschillende coronagolven van de voorbije jaren al meer dan eens uit zijn of haar kot gekomen, maar toch was die wel nog gereserveerd. Iedereen hoopt dan ook dat met de carnavalseditie van 2023 éénieders dagdagelijks masker waarlijk mag/kan afvallen en we uit ons eigen lijf mogen breken/barsten. Laat de clown uit éénieder oprecht Carnavalist breken en waarachtig met volle teugen genieten van ons volksfeest bij uitstek.

Als we in Ninove aan een clown denken, komen quasi zonder al te veel nadenken terecht bij de immerlachende Aloïs Arijs – Don August, zijnde de tweede Keizer Karnaval van de Ninoofse Carnavalsstede aan de boorden van de Dender. Destijds heeft hij met zijn carnavalsgroep “De Lachende Augusten & de Pipi’s” het carnaval naar Pollare gebracht en Pollare naar Carnaval Ninove. In hun affiche doen Robinn en Sammy dan ook een aantal (subtiele) verwijzingen naar deze innemende persoonlijkheid met zijn viervaksrijbaanbrede glimlach. Een passend eerbetoon aan Don August, welke in eenieder van ons tot op de dag van vandaag voortleeft…

Bij deze een beknopt overzicht van de aangebrachte verwijzingen in de winnende affiche…

  • Op de achtergrond van de affiche kan je subtiel de tekst terugvinden van het refrein van een oud bekend Duits liedje “Oh mein Papa”…. (o.a. door Freddy Quinn uitgebracht)

https://www.youtube.com/watch?v=pdytNGt3fD8

Oh mein Papa, war eine wunderbare Clown
Oh mein Papa, war eine grosse Kinstler
Hoch auf die Seil, wie war er herrlich anzuschau′n
Oh mein Papa, war eine schöne Mann.
Ei wie er lacht, sein Mund sie sein so breit und rot
Und seine Aug’ wie Diamanten strahlen
Oh mein Papa war eine wunderbare Clown
Oh mein Papa war eine schöne Mann

Dit refrein omschrijft niet enkel wat een “clown-zijn” betekent, omschrijft ook niet alleen de persoonlijkheid van Don August zaliger, maar was tevens diens lijflied. Hét lijflied waarmee hij eind december 1982 samen met de jongste telg van de “De Wolf-clan” een beklijvend optreden gaf in het behalen van de titel van Prins Van België. Beider getooid in clownskostuum en met de trompet de tonen van dit liedje door de zaal laten schallen.

 

Kiekevel… krijg je als je dit liedje door de boxen laat galmen.

  • In datzelfde carnavalsjaar 1983 werd Don August daarenboven ook Keizer Karnaval van onze Nienoofse Carnavalsstede. Om deze reden hebben ze het lint van de medaille zowel een Ninoofse als Belgische Tricolore-eigenschap gegeven.

Carnaval Ninove 1983 – exact veertig jaren geleden dus – dat we in 2023 onze tweede Keizer Karnaval hadden, welke tot op de dag van vandaag nog steeds zijn stempel drukt op ons Nienoofs carnavalsgebeuren. Naast de typerende witte veston van de Keizer Karnaval werden er in zijn strik dan ook 4 trompetten gezet… Elke trompet staat symbool voor 10 jaren.

 

 

  • In datzelfde jaar 1983 werd op de pronkzitting van Carnaval Ninove (te vergelijken met de huidige machtsoverdracht) – mede door toedoen van de toenmalige Raadsvoorzitter – ook de “Eerste  PrinsenCaemere” in het leven geroepen. Hiervan prijkt de medaille van de eerste vereniging van de Oud-Prinsen dan ook op diens borstkast.

 

 

  • Net als het leven an sich, is ook Carnaval Ninove een lach én een traan. Don August heeft ons niet enkel leren lachen als een ware Clown August, maar heeft ons ook leren omgaan met verdriet. In de tranen van de clown staat dan ook de datum 02/07/1997 genoteerd, zijnde de sterfdatum van ons allergeliefde Keizer Don August.

Ook wij bij Enkaavee blijven allés geven tot onze laatste dag!

Geschreven door Gerrit Wijns

In samenwerking met
Klik op het logo om live te luisteren
naar Radio ninove
0%