Foto's

De greute krakken van WINNIK

today10 november 2022

Achtergrond

Om de zeuveel joeëren valt er batauitj isj ne moment dammen afskauidj moeten pakken van een prachtig monument…   Wau emmen ’t ier nie oever ne perseun, mor oever ne groep. En nie zeumoeër ne groep. Ne groep om ‘U’ tegen te zeggen, mè wogens om ‘Waauw’ tegen te zeggen en ne veerzitter om ‘Prinsj’ tegen te zeggen.

Wa woeëren just gelek as iederieën dat een betje karnavalist is, graulek verskoesjt azzemen leesdegen dat KC DON JO, dé groep van Winnik, den handdoek in de ring smatj noeë 45 joeëren in de stoet. Wauineg groepen emmen ’t zelfde palmares op eele noom stoeën… Ier efkes een somenvattink die nog veel te ket es, mor anders moeje Sammy zannen boek isj lezen, doeër stoevet allemoeël veel langer en beter geskreven… Ontstoeën in 1978, omdat ze in 1977 al beslist onj om mè Jozef Dekens, den Don Jo, ver de prinsjentitel te goeën. In 1978 en 1979 was Don Kooëper van Mieërbeek nog de maun die de plooëmen mocht drogen, mor in ’80 was ’t zeuveir: Winnik oo zan’ ieëste Prinsj Carnaval.
Mor ’t was nog nie gedoeën… in 1997 was ’t oeën facteur-Wettelboer Willy Neuckermans alias Prinsj Witjes en in 2015, mè 55 joeër Carnaval Nienof, was ’t Yves Vernaillen zannen toer… er es mor ieëne groep in Nienof dat al drau prinsjen afgeleverd eet… KC Don Jo…

Er es euk mor ieëne groep in Nienof woeër datter neut een valske noet ‘t heuren was in eele liekes…
wa zeggek, liekes?..nenieë, liekes van de boeveste plank!…om ewa preciezer te zauin menieër… Wa zoenj natierlauik gieëne radio zauin ier bau Enkaavee ammen doeër toch ni isj efkes ba stillestoeën newoeër. De fonkelfauine überkarnavaleske stem van Yves en greutendilsj (om nie te zeggen allemoeël) de prachtige en ludieke, geslepen en fauine knipeugteksten van Steve Chavatte…een succescombinooësje ast op karnavalliekes ooënkomt! Want wie kentj ze ni…De Greute Krakken van ‘t Stad?
Het Aprés-Ski Lieken? ‘T Defilé? E Pisabbonement? De Broederkes van Liefde? De Veske Generoeësje? Wau zenj va Winnik? Smatj den Boel mor op den Boenjel? E Pateeken van Don Jo? Enzeuveurt enzeuvoesj….stik ver stik, ieën ver ieën Karnavaliekes me een greute K!
Geleufd oos moeër…euk op ‘t gebied va liekes, e greut verlies ver ooze Karnaval….. We gonj ze missen jonges en maskes van Don Jo, auile liekes…zetj doeër mor gerest af…
Don Jo..altauidj ne groep geweest die wist wor davet om drotjegen, “Karnaval”…nie simpel en wauinegen gegeven.
Plezier en kwinkslogen koesten ze as gieën ander tot ooëtjink bringen in de stoet. Woeër da andere topgroepen de koeërt trokken van greuter, bombastischer, megalomoeëniser, deroeverderder,….bleef Don Jo met de voetjes op de grond en bleven ze eelen auigen fauine en veeral ludieke zelve..chapeau en alaaf, echt woeër!
Veel groepen emmen et nog geprobeerd, mor toch est er neut zeuveel ambiance nimmer gebrocht geweest, as deer Don Jo, in de stoet van 2012…met den Apres-Ski!
Nie de zeuvelsjte wogen me koppen van 27 meiter heug op 14 meiter brieëd, gieëne wogen me gesofisticeerden techniek in die doezjenden euro’s kost, nie “mieër mieër mieër!” of “greuter greuter greuter!”…..nieë, niks van aul dieje zjieëver, mor geweun AMBIAUNS en KARNAVAL!
En dadde, beste meensjken, da was Don Jo… We kennen nog ieren deergoeën oever de karnavaleske en ludieke thema’kes die Don Jo oos in aul die joeëren geskonken eet…mor lotj oos da ouven ver somen nog isj oever te klappen en isj op weer te peizen, ivest ooën nen teug van ‘n ieën’n of ‘n andere café ier in Nienof, en op die manier za Don Jo altauidj blijven bestoeën……

Een gesprek mè veerzitter Yves was tein euk nie mieër as normoeël…

ENKAAVEE Yves… zegget isj… Don Jo da stopt… ik peis da veel meensjken eeln afvrogen… Woeërom?YVES De reden es simpel mor euk spauitjeg: er es gieën opvolgink om het
oever te pakken. Ik ben in 2004 veerzitter gewern van Don Jo en ik zit er
nau 30 joeër in… Van met de coronacrisis oo’k al gezeit da’k ermee gink
stoppen en da’k de fakkel woo deergeven, mor spauitjeg genoeg stond
er nimmand te springen om dat te doen. Er moest tein euk een volledig
ves bestier somengesteldj wern en ja… dat es nie altauidj simpel…

ENKAAVEE En toch… Don Jo es ne groep mè zeu een rauike geskiedenis… oe es dat onder au impuls verder geëvolueerd?

YVES Noeë da’k in 2004 veerzitter ben geworn, emmen de lat toch altauidj
een betje euger geleid. Doeërveer lag de noeëdruk toch veral op plezier
moken. Da plezier es gebleven, mor wa wildjegen het allemoeël een
betje greuter moken… mè as apotheose oze winsjt in 2011, just azzemen 33 joeër bestonden. Da joeër omen euk een artikelken
geskreven – ej, wauilen kennen dat euk ei – oever prinsj Kelly, euk van
Winnik, en dat artikelken is tein zelfs tot in Amerika gerokt… op ’t
veerblad van de “Gazette van Detroit”! Het joeër noeëdien was ’t weer
patat. In 2013 emmen expres nie meegedoeën ver d’ieëste plosj
omdammen gieën goestink onj om kauzjer te wern. Wa woeëren tein
wel ozen twieëden,  Wa ginken er euk prat op dammen alle
joeëren mor noeë 11 november begoesten oeën oze wogen.

ENKAAVEE Welke tegenslogen ejje gauilen azeu moeten verweirken?

YVES In d’ ieëste plosj peizek nau oeën drau meensjken die ons ontvallen
zenj… woeëronder Don Jo en Witjes zelf… Qua groep vond ik 2008 euk
nen tegenvaller want tein omen just gieën ieëste plosj.

ENKAAVEE Gauilen zetj natierlek euk bekoest ver auilen machtig Draukeningenfieëst…

YVES Ja, dat es ontstoeën in 1989 omdammen iet zochten ver oos kas te
spauizjen… noeëdien es ’t er oos eetfestauin nog baugekommen. En
ondertisken es Draukeningen euk ewa greuter gewern… dor komt mieër
as 1500 man nortoe en wa krauigen artisten oever de vloer as Pat
Krimson, K3, Willy Sommers en Sam Gooris.

ENKAAVEE En wa goeët er mè auilen Draukeningenfieëst gebeern?

YVES Da blijvemen voesj doen, wel onder nen andere noom, mor da goeë nie verloern.

ENKAAVEE Oef… en nau, Yves… es carnaval ver au gillegaunst gedoeën?

YVES Nieë ja, da kaunek nie… de stoet goeënek meedoen mè de
Prinsjekomer… wat de rest van de leden goeët doen, weetek nie… mor
ik ben er zeker af damme makandern wel nog zenj tegenkommen… ’t
carnavalbloed zitj in oos, da gerokte azeu mor nie kwauitj ei…

ENKAAVEE Skeun woerden om ’t enjegen… wa hoepen da g’ a zeker nog gotj
amezeern en damme makandern nog gonj zien, dat es e fauitj da zeker
is!

Nomes Enkaavee weensjemen Yves en de rest van Don Jo natierlek te
bedanken ver al die skeun joeëren, magnifieke wogens, machtige
kostums en prachtige liekes. Yves, wa weensjn auilen ’t beste!

Foto’s: Wim Hoebrechts, waarvoor onze oprechte dank!

Geschreven door Gerrit Wijns

In samenwerking met
Klik op het logo om live te luisteren
naar Radio ninove
0%