Nies

Alles wat je moet weten voor karnaval

today22 februari 2023

Achtergrond

Alles wat je moet weten voor de komende dagen:
bron: stad ninove

Plaatsing tribunes op de Centrumlaan op 23 februari

 • Parkeer- en verkeersvrij op donderdag 23 februari 2023 van 6 uur tot 16 uur op de Centrumlaan vanaf het kruispunt Oudstrijdersplein tot het kruispunt met de Kaardeloodstraat (beide kanten).

Kermis op de Graanmarkt van vrijdag 24 februari t.e.m. dinsdag 28 februari

 • Parkeerverbod op de Graanmarkt, de parking aan de Twijnster, de parking langs de verbindingsweg Koepoortstraat/Oude Kaai , de parking tussen de Mallaardstraat en Oude Kaai en parking Oude Kaai (t.h.v. drankencentrale) op dinsdag 21 februari 2023 van 12 uur tot 16 uur.
 • Parkeerverbod op de parking aan de Twijnster, de parking tussen de Mallaardstraat en Oude Kaai en de parking aan de Oude Kaai (t.h.v. drankencentrale) op woensdag 22 februari 2023 vanaf 12 uur tot dinsdag 28 februari 2023.
 • De Graanmarkt wordt verkeers- en parkeervrij op woensdag 22 februari 2023 12 uur voor het opstellen van de foorkramen.

Kindercarnaval op zaterdag 25 februari

Vertrek om 13 uur op het Oudstrijdersplein t.h.v. het oud stadhuis

Reisweg: Oudstrijdersplein, Burchtstraat, L. Moeremansplein, Burchtdam, Denderkaai, Vaartweg, Dr. Hemerijckxplein, Parklaan tot aan sporthal.

 • Verkeersvrij tijdens de doortocht van de stoet tussen 13 uur en 14 uur: Oudstrijdersplein, Burchtstraat, L. Moeremansplein, Burchtdam, Denderkaai, Vaartweg, Dr. Hemerijckxplein, Parklaan.

Publiciteitskaravaan en zondagsstoet op zondag 26 februari

Route carnaval 2020

Publiciteitskaravaan

Vorming: Koning Boudewijnlaan, Ninove

Vertrek: 12 uur

Reisweg: Koning Boudewijnlaan, Brusselsesteenweg, Brusselstraat, Burchtdam, Leo Moeremansplein, Burchtstraat, Marktstraat, Graanmarkt, Mallaardstraat, Nederwijk, Emiel De Molstraat, Moeder Tiburcestraat, Astridlaan, Stationsstraat, Biezenstraat, Lavendelstraat, Geraardsbergsestraat, Vuurkruisersstraat, Hendrik Vangassenstraat, Kaardeloodstraat, Centrumlaan (ontbinding via Centrumlaan).

Zondagstoet

Vorming: Industriezone 2 (Pamelstraat-Oost/Nederwijk-Oost, Ninove)

Vertrek: direct volgend op de reclamestoet (voorzien vertrek +/- 13u30)

Reisweg: Nederwijk-Oost, Pamelstraat-Oost, Verbindingsstraat, Astridlaan, Nieuwe Weg, Koning Boudewijnlaan, Brusselsesteenweg, Brusselstraat, Burchtdam, Leo Moeremansplein, Burchtstraat, Marktstraat, Graanmarkt, Mallaardstraat, Nederwijk, Emiel De Molstraat, Moeder Tiburcestraat, Astridlaan, Stationsstraat, Biezenstraat, Lavendelstraat, Geraardsbergsestraat, Vuurkruisersstraat, Hendrik Vangassenstraat, Kaardeloodstraat, Centrumlaan (ontbinding via Centrumlaan).

Hier kan je de volgorde van de stoet en bijhorende thema’s lezen:
Volgorde Stoet + Stoetthema’s (1)
Volgorde stoet + Stoetthema’s (2)
Volgorde Stoet + Thema’s (3)

Verkeersvrij

 • Koning Boudewijnlaan (N28): vanaf 8 uur afgesloten in de richting van Halle tot toestand
  genormaliseerd is
 • Brusselsesteenweg: vanaf 9.30 uur afgesloten vanaf kruispunt Tramstatie tot aan de Nieuwe
  Kerk tot toestand genormaliseerd is
 • Pamelstraat-Oost/Nederwijk-Oost (Industriezone 2): van 8 uur tot de toestand genormaliseerd is.
 • Straten op het traject: van 11 uur tot de toestand genormaliseerd is.
 • Omliggende straten: Kaardeloodstraat (van Lavendelstraat tot Hendrik Van Gassenstraat), Onderwijslaan (van Burchtstraat tot ingang Instituut HH Harten), Edmond De Deynstraat, Koepoortstraat, Sint-Jorisstraat, Kleine Sint-Jorisstraat en Vestbarm: vanaf 11 uur tot de toestand genormaliseerd is.
 • Gedeelte van de binnenstad tussen de kruispunten Burchtstraat/Onderwijslaan, Centrumlaan/Bevrijdingslaan, Hendrik Van Gassenstraat met de Vuurkruisersstraat, Biezenstraat/Dekenijstraat, Telenetgebouw (Graanmarkt), Stationsstraat ter hoogte van de Dekenijstraat en Graanmarkt ter hoogte van de Oude Kaai (richting Koepoortstraat) vanaf 11 uur tot de toestand genormaliseerd is.

Parkeerverbod vanaf 7 uur tot de toestand genormaliseerd is

 • Pamelstraat-Oost/Nederwijk-Oost (vorming van de stoet)
 • Traject van de stoet buiten de binnenstad
 • Omliggende straten: Stationsstraat (volledig), Stationsplein, Biezenstraat
 • Centrumlaan vanaf Colruyt tot het Oudstrijdersplein
 • Kaardeloodstraat (vanaf de Lavendelstraat tot de Hendrik Van Gassenstraat)
 • Onderwijslaan (vanaf de Burchtstraat tot ingang Hartencollege)
 • Koepoortstraat
 • Vinkenstraat (kant onpare nummers)
 • Pleintje kruispunt Doornweg/Fernand Tavernestraat (dienstverlening De Lijn)
 • Vinkenstraat, kant Doornweg (dienstverlening De Lijn)
 • Centrumlaan ter hoogte van P.T.I. van Elisabethlaan tot en met Onderwijslaan (halte bussen)
 • Polderbaan linker zijde richting Vuurkruisersstraat
 • Rodekruisstraat linker zijde, richting Geraardsbergsestraat
 • Geraardsbergsestraat ter hoogte van het kruispunt Rodekruisstraat
 • Gedeelte van de binnenstad tussen de kruispunten Burchtstraat/Onderwijslaan, Centrumlaan/Bevrijdingslaan, Hendrik Van Gassenstraat met de Vuurkruisersstraat, Biezenstraat/Dekenijstraat, Telenetgebouw (Graanmarkt), Stationsstraat ter hoogte van de Dekenijstraat en Graanmarkt ter hoogte van de Oude Kaai (richting Koepoortstraat).

Maandagavondstoet op maandag 27 februari 

Vorming tussen 18 uur en 18.30 uur via Nieuwe weg, Astridlaan, Stationsplein, Stationsstraat. Vertrek: 19 uur stipt.

Reisweg: Dreefstraat, Burg. Behnplein, Graanmarkt, Marktstraat, Oudstrijdersplein, Beverstraat, Lavendelstraat en ontbinding via de Kaardeloodstraat naar de Centrumlaan.

 • Verkeer- en parkeerverbod vanaf 16 uur tot de toestand genormaliseerd is in bovenvermelde straten.
 • Na ontbinding van de stoet zal het gedeelte van de binnenstad, gelegen tussen de kruispunten Burchtstraat/Onderwijslaan, Centrumlaan/Bevrijdingslaan, Hendrik Van Gassenstraat met de Vuurkruisersstraat, Biezenstraat/Dekenijstraat, Telenetgebouw (Graanmarkt), Stationsstraat ter hoogte van de Dekenijstraat en Graanmarkt ter hoogte van de Oude Kaai (richting Koepoortstraat), stationeer- en verkeersvrij blijven tot de toestand genormaliseerd is.
 • Parkeerverbod in de Vinkenstraat, kant Doornweg, en Doornweg ter hoogte van het kruispunt met de Fernand Tavernestraat (dienstverlening De Lijn).

Stratencarnaval van maandag 27 februari tot dinsdag 28 februari

Van maandag 27 februari, 16 uur zal het gedeelte van de binnenstad tussen de kruispunten Burchtstraat/Onderwijslaan, Centrumlaan/Bevrijdingslaan, Hendrik Van Gassenstraat met de Vuurkruisersstraat, Biezenstraat/Dekenijstraat, Telenetgebouw (Graanmarkt), Stationsstraat ter hoogte van de Dekenijstraat en Graanmarkt ter hoogte van de Oude Kaai (richting Koepoortstraat) parkeer- en verkeersvrij blijven tot na de opruiming van de binnenstad.

Wortelverbranding op dinsdag 28 februari 

Om 15 uur aan café Den Belleman.

 • De Burchtdam, vanaf de Begijnenbrug voor de rijrichting kruispunt Brusselsesteenweg/Edingsesteenweg) en de Denderkaai, zijn parkeer- en verkeersvrij vanaf 11 uur tot de toestand genormaliseerd is.

Opruiming binnenstad op woensdag 1 maart

De binnenstad wordt opgekuist op woensdag 1 maart 2023 vanaf 5.30 uur. Tijdens de opkuis is de binnenstad parkeer- en verkeersvrij.

Written by: Gerrit Wijns

Vorig bericht

Foto's

WZC Klateringen viert karnaval

Prinsj Stephanie bracht vandaag een bezoek aan de bewonders van WZC Klateringen. Want daar vierden ze vandaag al karanaval. Onder massale belangstelling brachten de personeelsleden van Kalteringen enkele spetterende optredens die zeker in de smaak vielen door de bewoners. Wij waren erbij en geven de sfeer wat weer met onze foto's.

today22 februari 2023

In samenwerking met
Klik op het logo om live te luisteren
naar Radio ninove
0%