De jongeren karnavalraad meld dat alle 400 pins zijn gereserveerd.

Ze kunnen spijtig genoeg geen extra bestellingen meer aannemen.
Ze wensen iedereen te bedankt voor het vertrouwen en het enthousiasme waarmee ze de winnende pin van Michiel Van Damme van MKV De Kloefkappers onthaald hebben.

Van zodra de pins geleverd zijn brengen we iedereen op de hoogte voor de verdere afhandeling.
De jongeren karnavalraad wenst iedereen een fantastisch eindejaar.